02155597347 / 02334557187
info@aftabplastalborz.co

آفتاب پلاست البرز

ثبات در کیفیت، بهترینِ خدمات ماست.

Previous slide
Next slide
آفتاب پلاست البرز

ثبات در کیفیت، بهترینِ خدمات ماست.

Previous slide
Next slide

محصولات

محصولات

درباره ما

شرکت آفتاب پلاست البرز تولید کننده انواع pvc، قابل استفاده در صنایع مختلف به منظور کسب رضایت کلیه ذی نفعان و تلاش برای حضور موفق در بازار و بهبود مستمر فرآیندها، استقرار و استفاده از سیستم‌های مدیریت کیفیت را، مطابق با استاندارد iso9001، مهم‌ترین اولویت خود قرار داده است. بدین منظور برنامه ریزی و اجرای اهداف کیفی ذیل در این شرکت به جد پیگیری می‌شود.

  • افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان از کیفیت کالا و خدمات مربوطه.
  • ارتقاع سطح کیفی و کمی محصولات.
  • حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی از طریق شناسایی خواسته‌ها.
  • کاهش آلاینده‌ها و انواع آلودگی‌ها و پیشگیری از فزونی آن‌ها با افزایش میزان تولید.

این خط مشی بیانگر تعهد ویژه مدیر ارشد شرکت نسبت به مقوله کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده و مسئولیت پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم مورد نظر با شرکت می‌باشد. بدینوسیله کلیه پرسنل ملزم‌اند تا با همکاری تام در راستای توسعه و افزایش اثربخشی در این راستا، کوشش نمایند.

درباره ما

شرکت آفتاب پلاست البرز تولید کننده انواع pvc، قابل استفاده در صنایع مختلف به منظور کسب رضایت کلیه ذی نفعان و تلاش برای حضور موفق در بازار و بهبود مستمر فرآیندها، استقرار و استفاده از سیستم‌های مدیریت کیفیت را، مطابق با استاندارد iso9001، مهم‌ترین اولویت خود قرار داده است. بدین منظور برنامه ریزی و اجرای اهداف کیفی ذیل در این شرکت به جد پیگیری می‌شود.

  • افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان از کیفیت کالا و خدمات مربوطه.
  • ارتقاع سطح کیفی و کمی محصولات.
  • حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی از طریق شناسایی خواسته‌ها.
  • کاهش آلاینده‌ها و انواع آلودگی‌ها و پیشگیری از فزونی آن‌ها با افزایش میزان تولید.

این خط مشی بیانگر تعهد ویژه مدیر ارشد شرکت نسبت به مقوله کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده و مسئولیت پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم مورد نظر با شرکت می‌باشد. بدینوسیله کلیه پرسنل ملزم‌اند تا با همکاری تام در راستای توسعه و افزایش اثربخشی در این راستا، کوشش نمایند.

CE europe

ISO 9001