پی وی سی فیلم ترنسپرنت (Transparent PVC)

پی وی سی فیلم شفاف در ضخامت ۵۰ تا ۶۰۰ میکرون با متراژ، سایز و ویژگی‌های منطبق با نیاز و خواسته‌های مشتری قابل تهیه هستند.
این محصول در صنایع مختلفی از قبیل بسته بندی، کاور (پتو، مبل، لباس)، پرده، تزیینی و… قابل استفاده می‌باشد.
تمامی پی وی سی فیلم‌های مجموعه قابلیت تبدیل به پی وی سی امباس (Emboss) را دارا می‌باشند.
محصولات آفتاب پلاست البرز تولیدات خود را با رعایت استانداردهای بین المللی نظارت کرده و در با بهترین کیفیت ممکن به مشتریان خود عرضه می‌کند.

پی وی سی فیلم شفاف (Clear PVC)

پی وی سی فیلم شفاف در ضخامت ۵۰ تا ۶۰۰ میکرون با متراژ، سایز و ویژگی‌های منطبق با نیاز و خواسته‌های مشتری قابل تهیه هستند.
این محصول در صنایع مختلفی از قبیل بسته بندی، کاور (پتو، مبل، لباس)، پرده، تزیینی و… قابل استفاده می‌باشد.
تمامی پی وی سی فیلم‌های مجموعه قابلیت تبدیل به پی وی سی امباس (Emboss) را دارا می‌باشند.
محصولات آفتاب پلاست البرز تولیدات خود را با رعایت استانداردهای بین المللی نظارت کرده و در با بهترین کیفیت ممکن به مشتریان خود عرضه می‌کند.

پی وی سی فیلم پودری شفاف (Powdered PVC)

پی وی سی فیلم شفاف در ضخامت ۵۰ تا ۶۰۰ میکرون با متراژ، سایز و ویژگی‌های منطبق با نیاز و خواسته‌های مشتری قابل تهیه هستند.
این محصول در صنایع مختلفی از قبیل بسته بندی، کاور (پتو، مبل، لباس)، پرده، تزیینی و… قابل استفاده می‌باشد.
تمامی پی وی سی فیلم‌های مجموعه قابلیت تبدیل به پی وی سی امباس (Emboss) را دارا می‌باشند.
محصولات آفتاب پلاست البرز تولیدات خود را با رعایت استانداردهای بین المللی نظارت کرده و در با بهترین کیفیت ممکن به مشتریان خود عرضه می‌کند.

پی وی سی فیلم  سوپر شفاف ( Super Clear PVC)

پی وی سی فیلم شفاف در ضخامت ۵۰ تا ۶۰۰ میکرون با متراژ، سایز و ویژگی‌های منطبق با نیاز و خواسته‌های مشتری قابل تهیه هستند.
این محصول در صنایع مختلفی از قبیل بسته بندی، کاور (پتو، مبل، لباس)، پرده، تزیینی و… قابل استفاده می‌باشد.
تمامی پی وی سی فیلم‌های مجموعه قابلیت تبدیل به پی وی سی امباس (Emboss) را دارا می‌باشند.
محصولات آفتاب پلاست البرز تولیدات خود را با رعایت استانداردهای بین المللی نظارت کرده و در با بهترین کیفیت ممکن به مشتریان خود عرضه می‌کند.